Alles over een uitvaart in Zwolle

Begraafplaatsen in Zwolle

Zwolle heeft vijf gemeentelijke begraafplaatsen en drie particuliere begraafplaatsen. Een gemeentelijke begraafplaats is een begraafplaats waar de gemeente Zwolle verantwoordelijk is voor zowel het onderhoud als het beheer. Een particuliere begraafplaats is eigendom van een kerkelijke organisatie, stichting of een commerciële marktpartij.

De gemeentelijke begraafplaatsen in Zwolle zijn

  • Begraafplaats Kranenburg
  • Begraafplaats Meppelerstraatweg
  • Begraafplaats Voorst
  • Begraafplaats Windesheim
  • Begraafplaats Het Heilige Kruis
De particuliere begraafplaatsen in Zwolle zijn
  • Begraafplaats Bergklooster
  • Joodse begraafplaats
  • R.K. Begraafplaats Bisschop Willebrandlaan
Voor algemene vragen over de gemeentelijke begraafplaatsen, tarieven en reserveringen van graven kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente Zwolle op nummer: 14038.

Begraafplaats Kranenburg

Begraafplaats Kranenburg

Begraafplaats Kranenburg is in 1928 ontworpen door het landschapsarchitectenbureau H. Copijn&Zoon. De gemeente Zwolle heeft de grond waarop de begraafplaats is gerealiseerd gekocht in 1926. De gemeente kocht de grond omdat de begraafplaats aan de Meppelerstraatweg bijna vol was. Omdat er op die locatie geen uitbreidingsmogelijkheden waren viel het oog van de gemeente op buitenplaats ‘Craanenburg’. De begraafplaats is in 1933 in gebruik genomen.

Begraafplaats Kranenburg is parkachtig aangelegd. Kranenburg wordt steeds vaker in plaats van begraafplaats, begraafpark of herdenkingspark genoemd. De begraafplaats is met haar bijzondere natuur een geliefde plek voor wandelaars en mensen die naar vogels willen kijken.

Op begraafplaats Kranenburg zijn diverse mogelijkheden op het gebied van begraven. Er worden algemene graven en particuliere graven uitgegeven. Begraafplaats Kranenburg was één van de eerste begraafplaatsen in Nederland die het mogelijk maakte om bovengronds begraven te worden. Op deze manier wordt een overledene niet begraven onder de grond maar wordt hij of zij geplaatst in een galerijgraf.

Op begraafplaats Kranenburg is ook een speciale begraafplaats voor Chinezen en een islamitisch deel.

Meer informatie over begraafplaats Kranenburg kunt u vinden op de website van de gemeente Zwolle.

Begraafplaats Meppelerstraatweg

Begraafplaats Meppelerstraatweg

Begraafplaats Meppelerstraatweg is de oudste gemeentelijke begraafplaats van Zwolle. De eerste begrafenis werd er gehouden in 1824. Sinds 1954 worden er geen nieuwe graven meer uitgegeven. Heel sporadisch worden er nog wel bijzettingen gedaan in familiegraven.

Schrijver Rhijnvis Feith is de bekendste Zwollenaar die begraven is op begraafplaats Meppelerstraatweg. De schrijver werd er op 8 maart 1824 begraven. Begraafplaats Meppelerstraatweg is tegenwoordig helemaal omgeven door woningen en is een prachtige plek voor een korte wandeling.

Begraafplaats Voorst

Begraafplaats Voorst

In 1933 liet de toenmalige gemeente Zwollerkerspel begraafplaats Voorst aanleggen. De begraafplaats maakt sinds 1967 deel uit van Zwolle. Het zijn vooral inwoners van de wijk Westenholte en tegenwoordig ook wel Stadshagen die er worden begraven.

Begraafplaats Windesheim

Begraafplaats Windesheim

Begraafplaats Windesheim hoort ook sinds de gemeentelijke herindeling van 1967 bij Zwolle. Daarvoor was het onderdeel van de toenmalige gemeente Zwollerkerspel. Die gemeente nam de begraafplaats in 1917 over van de Nederlandse Hervormde kerk.

De begraafplaats heeft een oud en een nieuw deel. Op het oude deel kunnen alleen nog maar bijzettingen plaatsvinden. Het nieuwe deel heeft nog wel voldoende ruimte voor nieuwe graven voor overleden inwoners van de wijk Windesheim.

Begraafplaats Het Heilige Kruis

Begraafplaats Het Heilige Kruis is de oudste buitenkerkelijke begraafplaats van Zwolle. De begraafplaats is gelegen aan de Buitengasthuisstraat. In 1377 werd de eerste overledene begraven op deze bijzondere begraafplaats.

De naam van de begraafplaats stamt af van het gasthuis Ten Hilligen Cruce die ooit naast de begraafplaats stond. In dit gasthuis werden melaatsen veilig ver van het centrum van de stad verpleegd. De mensen die daar overleden werden op deze begraafplaats begraven. Er stond vroeger ook een kapel naast de begraafplaats maar die is na een hevige storm in 1703 ingestort. Hoewel de eerste begrafenis plaats vond in 1377 dateren de grafstenen die er nu nog staan uit de 19e en 20e eeuw.

In 1960 heeft de gemeente Zwolle de begraafplaats gesloten verklaard. In 1976 werd tegen de begraafplaats aan de sporthal van de Woensdag Recreatie Zaalvoetbal Vereniging (WRZV) gebouwd.

Begraafplaats Bergklooster

Begraafplaats Bergklooster

Begraafplaats Bergklooster is gelegen op een oude rivierduin van de Overijsselse Vecht. De begraafplaats is helemaal omsloten door een prachtige bomenrij.
De begraafplaats was oorspronkelijk onderdeel van het klooster dat in de 14 eeuw werd gebouwd op de Sint Agnietenberg. Op de begraafplaats werden naast de kloosterlingen ook andere Zwollenaren begraven. Toen het klooster werd afgebroken werd de Vereniging Begraafplaats Bergklooster opgericht. Deze vereniging zorgt tot op de dag van vandaag voor het beheer van begraafplaats Bergklooster. Sinds 2012 is er iets verder op een tweede deel in gebruik genomen, Nieuw Bergklooster. Nieuw Bergklooster is ontworpen door Harry Pierik uit Zwolle.

Op Bergklooster worden particuliere graven uitgegeven. Er zijn ook keldergraven en er is een uitgebreid aanbod van asbestemming. Kijk voor meer informatie over begraafplaats Bergklooster op www.bergklooster.nl.

Joodse begraafplaats Zwolle

Oorspronkelijk lag de Joodse begraafplaats aan de Luurderschans in Zwolle. Deze begraafplaats dateerde uit 1722. Door geldgebrek werd de begraafplaats in 1980 verkocht aan de gemeente Zwolle. De gemeente Zwolle had andere plannen met de grond en liet de graven daarom allemaal ruimen. De menselijke resten werden herbegraven aan de Kuyerhuislaan.

De begraafplaats aan de Kuyerhuislaan is eigendom van de Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). Op de plek van de oorspronkelijke Joodse begraafplaats ligt tegenwoordig de parkeerplaats van het Ecodrome (een prestige project dat niet meer bestaat en in de volksmond ook wel Ecodrama wordt genoemd).

R.K. Kerkhof Zwolle

Aan de Bisschopwillebrandlaan ligt het R.K. Kerkhof van Zwolle. De begraafplaats is ontstaan in 1841 toen baron van Lamsweerde de grond schonk aan twee parochiën uit Zwolle. De kerkgangers van de twee parochiën werden vanaf de kansel verzocht om giften te geven voor de bouw van een kapel op de begraafplaats. Die kapel is er ook gekomen en is een prachtige locatie geworden waar de uitvaartmis gehouden kan worden.

De begraafplaats bestaat uit een oud deel en een nieuw deel. Het nieuwe deel werd in 1924 in gebruik genomen.

Het R.K. Kerkhof Zwolle is sinds 1998 een Rijksmonument. Op de begraafplaats worden graven uitgegeven maar er is ook ruimte voor asbestemming. Kijk voor de mogelijkheden en meer informatie op www.rkkerkhofzwolle.nl.

Overlijden in regio Zwolle melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206