Alles over een uitvaart in Zwolle

Palliatieve zorg in Zwolle

Wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij of zij ongeneeslijk ziek is dan zal de zorg voor de patiënt zich niet langer meer richten op het beter maken. De zorg gaat zich vanaf dan richten om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen geven aan de patiënt. In Zwolle zijn verschillende organisaties actief op het gebied van palliatieve zorg. Soms gaat het om vrijwilligersorganisaties, maar ook om professionals die zorg verlenen. Palliatieve zorg richt zich ook op de mensen in de omgeving van de patiënt.

Patiënten komen alleen in aanmerking voor palliatieve zorg als ze ongeneeslijk ziek zijn. Naast de zorg voor het lichaam is er ook geestelijke zorg. De meeste mensen die horen dat ze niet meer beter worden hebben veel vragen en soms ook angsten. Geestelijke hulp kan deze patiënten helpen om hun laatste levensfase zo goed als mogelijk door te komen. Experts op het gebied van palliatieve zorg spreken ook wel van zorg met als doel om een zo comfortabel als mogelijk ziekte- en sterfbed te krijgen.

Wie bieden palliatieve zorg aan in Zwolle

Er zijn verschillende organisaties die palliatieve zorg aanbieden in Zwolle. Hieronder een overzicht van een aantal organisaties en mensen waar patiënten zich toe kunnen richten als ze palliatieve zorg nodig hebben.

Huisarts

Wanneer u hoort dat u niet meer beter wordt kunt u voor hulp ook terecht bij uw huisarts. Omdat mensen vaak een lange en goede relatie hebben met hun huisarts kan het fijn zijn als de huisarts helpt in de laatste levensfase. De huisarts weet ook precies welke zorg er is en hoe men die kan aanvragen. Ook kan de huisarts samen met u kijken naar uw wensen in de laatste levensfase. De huisarts kan ook met u praten over euthanasie als u dat overweegt. De huisarts weet precies wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn. Er zijn overigens ook huisartsen die dit principieel weigeren, in dat geval staat het u vrij om een andere huisarts te benaderen.

Buddy in Zwolle

Via het Steunpunt Informele Zorg in Zwolle kunt u in contact komen met een buddy. Een buddy is maatje die mensen helpt als ze een ernstige beperking of chronische ziekte hebben. De buddy is een vrijwilliger die mensen wil helpen om zoveel als mogelijk uit hun leven te halen. Een buddy kan ook heel goed luisteren. Dat geeft mensen de mogelijkheid om hun hart te luchten. Samen met een buddy kan iemand van alles doen, denk bijvoorbeeld aan even ontspannen winkelen in het centrum van Zwolle of (als dat mogelijk is) wandelen door het Engelse Werk.

De buddy’s worden op hun beurt weer ondersteund en geschoold door het Steunpunt Informele Zorg in Zwolle. Om in aanmerking te komen voor een buddy in Zwolle moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet je achttien jaar of ouder zijn, wonen in de gemeente Zwolle en een levensbedreigende ziekte hebben (of een chronische aandoening/beperking).

Kijk voor meer informatie over een buddy in Zwolle op de website van het Steunpunt Informele Zorg.

U kunt ook contact opnemen met het Steunpunt Informele Zorg (onderdeel van de Vrijwilligerscentrale Zwolle DOET!). Het steunpunt is open van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Thuiszorg in Zwolle

Iemand die ongeneeslijk ziek is kan vaak thuis worden verzorgd, we spreken dan van thuiszorg. Thuiszorg bestaat uit verzorging en verpleging. Ook hulp in de huishouding wordt verstaan onder thuiszorg. Aan de hand van de zogenaamde indicatiestelling wordt bepaald hoeveel hulp iemand nodig heeft. Omdat het best ingewikkeld is om dit zelf aan te vragen is het raadzaam om uw huisarts te vragen u hierbij te helpen.

De kosten van thuiszorg moeten voor een deel betaald worden door een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen, huishouden en de thuiszorg die wordt gegeven. De huishoudelijke hulp valt onder de WMO. De gemeente Zwolle is hiervoor verantwoordelijk.

Geestelijke zorg in Zwolle

Mensen die te horen hebben gekregen dat ze een levensbedreigende ziekte hebben kunnen soms geestelijke hulp nodig hebben. Ook mensen uit de directe omgeving kunnen behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning in Zwolle.

Mensen die behoren tot een kerkelijke gemeenschap kunnen voor geestelijke hulp terecht bij hun pastoor of dominee. Mensen met andere geloofsovertuigingen kunnen doorgaans ook contact opnemen met hun gemeenschap en vragen om hulp.

Geestelijke steun kan ook buiten de geloofsgemeenschap worden verkregen. In Zwolle kunt u hiervoor het beste contact opnemen met het Netwerk Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht.

Telefoon : 038 424 3996
Bezoekadres: Isala, Transferbureau/Careketens, Vlinder 4, begane grond, Kamer 329.Dr. van Heesweg 2, 8025 AB, Zwolle.

Hospice Zwolle

Mensen die hun laatste levensfase niet thuis kunnen verblijven, kunnen terecht in een hospice in Zwolle. Een hospice wordt ook wel een bijna-thuis-huis genoemd. In een hospice krijgen mensen alle verzorging die ze nodig hebben. De ruimte is doorgaans wat huiselijker dan die in een ziekenhuis. Ook is er veel ruimte voor bezoekers en is het in sommige hospices ook mogelijk dat familie blijft slapen. In een hospice verblijven alleen patiënten die in hun laatste levensfase verkeren.

Veel Zwollenaren die ongeneeslijk ziek zijn maken gebruik van de hospice voorziening van Zorgcentrum Het Zand gelegen op Landgoed Zandhove in Zwolle-Zuid. Dit is een High Care hospice met veel voorzieningen voor zowel de patiënt als naasten. Voor meer informatie over het hospice van Zorgcentrum Het Zand kunt u kijken op www.hetzand.nl. Op deze website kunt u ook een virtuele rondleiding maken om de locatie van binnen en buiten te bekijken.

De Zonnehuis Groep beschikt ook over een eigen hospice, net als Woonzorgconcern IJsselheem. Bij deze organisaties is het hospice gevestigd in het verpleeghuis.

Stichting Hospice Zwolle

Hospice Zwolle is een plek waar terminaal zieke Zwollenaren terecht kunnen als ze hun laatste levensfase niet thuis kunnen doorbrengen. De sfeer is huiselijk en de gasten worden er verzorgd door familie, vrienden, vrijwilligers en de eigen zorgverleners. Het hospice is gerealiseerd in 2015.

Stichting Hospice Zwolle
Wipstrikkerallee 211-A
8025 AH Zwolle
Telefoonnummer: 038 – 76 32 505
Mail: info@hospicezwolle.nl
www.hospicezwolle.nl

Algemene informatie over palliatieve zorg

Voor meer informatie over palliatieve zorg kunt u kijken op de website van de Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg, www.palliatievezorg.nl.

Overlijden in regio Zwolle melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206