Alles over een uitvaart in Zwolle

Uitvaart eenzame Zwollenaar

In een stad als Zwolle komt het soms voor dat iemand zo eenzaam is dat niemand hem of haar mist na overlijden. Deze mensen hebben vaak geen familie meer en geen vrienden of buren die over de vloer komen. Na hun overlijden is er dan ook helemaal niemand die zorg wil dragen voor de uitvaart. In de Wet op de lijkbezorging is opgenomen dat de gemeente Zwolle moet zorgen voor de uitvaart van deze eenzame Zwollenaren.

Als niemand de uitvaart kan of wil regelen zal de gemeente Zwolle in actie komen. De gemeente zal een Zwolse uitvaartondernemer de opdracht geven om een sobere uitvaart voor te bereiden. Het zal in dit geval gaan om een (technische)crematie of een begrafenis in een algemeen graf.

Bij de uitvaart zal een vertegenwoordiger van de gemeente Zwolle aanwezig zijn. Soms komen er ook nog andere mensen om de overledene op die manier een waardig afscheid te geven. De meeste grote steden hebben een duidelijke procedure die ze volgen als er sprake is van een uitvaart voor een eenzame burger. In veel van die steden is een groep dichters actief (de zogenaamde Poule des doods) die op tourbeurt een gedicht maken voor een eenzaam overleden persoon. De Poule des doods is in Zwolle (nog) niet actief.

Wie betaalt uitvaart eenzame Zwollenaar

Wanneer de gemeente Zwolle de uitvaart moet regelen dan zal ze eerst uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering had. Is die er niet dan wordt er gekeken of de overledene geld na laat waarvan de uitvaart kan worden bekostigd. Als de overledene geen geld na laat zal de gemeente Zwolle de kosten van de uitvaart op zich nemen. Maar de gemeente Zwolle kan wel uitzoeken of de overledene nog eerstegraads familieleden heeft. Als dat zo is dan kan de gemeente Zwolle besluiten om de rekening te verhalen op deze familieleden.

Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk Geen geld voor de uitvaart.

Overlijden in regio Zwolle melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206